Testid

Testi sooritajad saavad keskkonda sisse logida alates 1. juulist. Sisse saab logida ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga ning Smart ID-ga. Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnusega testide keskkonda siseneda ei saa.

Testi saab sooritada ajal, millele ollakse eelnevalt registreerunud, st kas 2. juulil kell 10 või 3. juulil kell 10.

Kui ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil sisenemine ei õnnestu, võtke ühendust Indrek Soidlaga (indrek.soidla@ut.ee, telefon 555 44 030).

Экзамен на владение русским языком как иностранным в объеме уровня В2 

Начало экзамена: 27 июня, 10:00 (по эстонскому времени)

Инструкция: В 10:00 подключитесь к Zoom-конференции. Проверьте накануне экзамена, работает ли видеокамера и микрофон. Подготовьте паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

В Zoom вы получите устную инструкцию от экзаменатора. В течение экзамена просим вас не отключаться от Zoom-конференции, в случае возникновения технических или иных сложностей, экзаменатор окажет вам поддержку.

Экзамен проходит в Moodle-среде (https://testid.ut.ee/course/view.php?id=312).

Продолжительность экзамена: 2 часа 30 мин.

Содержание теста: Тест состоит из двух блоков заданий ("Лексика. Грамматика" и "Чтение") и включает вопросы закрытого типа (выбор одного правильного ответа из предложенных).

 

Адреса электронной почты экзаменационной комиссии:

Ольга Бурдакова (Olga.Burdakova@ut.ee)
Елена Нымм (Jelena.Nomm@ut.ee)
Людмила Николаева (Liudmila.Nikolaeva@ut.ee)

 

Ссылка для подключения к Zoom:

https://ut-ee.zoom.us/j/95363367758?pwd=SGKwPQn8bsOVTCN8boJbTaSI1JGb2x.1 

Meeting ID: 953 6336 7758

Passcode: 910545


Sisseastumiseksam Eesti elanike jaoks toimub 1. ja 2. juulil 2024 kell 10.00 aadressilt Raekoja plats 2, kab. 321. Eksami kestus on 90 min.

Süsteemi sisenemiseks peate kasutama kasutajanime ja parooli, mille saate kohapeal.


The entrance examination for international applicants is administered on 3rd and 4th July 2024 at 10:00. The duration of the admission test is 90 minutes.

To enter the system, you have to use the login and password received from the Manager of the Study Programme. After passing the test, applicants will be interviewed. If there are any problems with the password, please contact Anzelika Pratkunas, anzelika.pratkunas@ut.ee, tel. +372 740 1913.

Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Testide keskkonda saab logida ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga ja Smart-ID-ga. Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnusega testide keskkonda siseneda ei saa.

Kasutage enamlevinud veebilehtsejaid nagu Chrome, Mozilla Firefox või Safari.

Testide keskkonda on võimalik sisse logida päev enne eksami toimumist. Soovitame proovida testide keskkonda logida vähemalt tund aega enne eksami algust.  

Kui ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil sisenemine ei õnnestu, võtke ühendust Age Allasega (age.allas@ut.ee, telefon 737 6255).


Eksam toimub 1. juulil või 4. juulil 2024 algusega kell 10.00. Eksamit saab sooritada oma koduarvutis. 

Eksam koosneb kahest osast: sõnavara- ja grammatikatestist ning lugemis- ja kirjutamistestist. Kummagi osa eest on võimalik saada maksimaalselt 50 punktiSõnava- ja grammatikatesti jaoks on aega 30 minutit. Kui saate selle eest vähemalt 26 punkti, saate teha lugemis- ja kirjutamistesti, mille jaoks on aega 90 minutit.

Testide keskkonda saab logida ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga ja Smart-ID-ga. Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnusega testide keskkonda siseneda ei saa.

Kasutage enamlevinud veebilehtsejaid nagu Chrome, Mozilla Firefox või Safari.

Testide keskkonda on võimalik sisse logida päev enne eksami toimumist. Soovitame proovida testide keskkonda logida vähemalt tund aega enne eksami algust.  

Kui ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil sisenemine ei õnnestu, võtke ühendust Marilii Adamsoniga (marilii.adamson@ut.ee, telefon 7375 218).

Arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja proviisori õppekavade sisseastumiseksami testi sooritamine toimub 3. juulil 2024 algusega kell 10.00 või kell 13.00 Tartu Ülikooli valitud arvutiklassides Tartus. Testi toimumise kellaeg ja aadress on näha avaldusel SAISis. Palume kohal olla 15 minutit enne testi algusaega. Hilinejaid testile ei lubata.

Sisseastuja saab testide keskkonda sisse logida talle antud kasutajatunnuse ning parooliga, mis väljastatakse testi toimumise kohas ID-kaardi alusel.