Доступные курсы

Testi sooritajad saavad keskkonda sisse logida alates 3. juulist. Sisse saab logida ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga ning Smart ID-ga. Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnusega testide keskkonda siseneda ei saa.

Testi saab sooritada ajal, millele ollakse eelnevalt registreerunud, st kas 4. juulil kell 10 või 5. juulil kell 10.

Kui ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil sisenemine ei õnnestu, võtke ühendust Indrek Soidlaga (indrek.soidla@ut.ee, telefon 555 44 030).

Sisseastumiseksam Eesti elanike jaoks toimub 3. ja 4. juulil 2023 kell 10.00. Eksami kestus on 90 min.

Testide keskkonda saab logida ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga ja Smart-ID-ga.

Testide keskkonda on võimalik sisse logida päev enne eksami toimumist. Soovitame proovida testide keskkonda logida vähemalt tund aega enne eksami algust. Kui ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil sisenemine ei õnnestu, võtke ühendust järgmistel kontaktidel: sisseastumine@ut.ee, telefon 737 5625. Vastame tööajal.

The entrance examination for international applicants is administered on July 5 and 6, 2023 at 10:00. The duration of the admission test is 90 minutes.

To enter the system, you have to use the login and password received from the Manager of the Study Programme. After passing the test, applicants will be interviewed. If there are any problems with the password, please contact Anzelika Pratkunas, anzelika.pratkunas@ut.ee, tel. +372 740 1913.

Вступительные экзамены для иностранных абитуриентов пройдут 5 и 6 июля 2023 г. в 10:00. Длительность теста 90 минут.

Для входа в систему необходимо использовать логин и пароль, полученный от руководителя учебной программы. После того как иностранные абитуриенты проходят тест их ждёт собеседование. При возникновении проблем с паролем обращайтесь к Анжелике Праткунас, anzelika.pratkunas@ut.ee, тел. +372 740 1913)

 

Erialakatse koosneb kirjalikust ja suulisest osas. 

Kirjaliku osa sooritamine toimub reedel, 30. juunil kell 10.00-11.30 (kui sooritasid akadeemilise testi kevadel) või teisipäeval, 4. juulil kell 10.00-11.30 (kui sooritasid akadeemilise testi suvel).

Soovitame proovida testide keskkonda sisse logida pool tundi enne testi algust. Sisse saab logida ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga ning Smart ID-ga. Kui ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil sisenemine ei õnnestu, võtke ühendust järgmistel kontaktidel: annegrete.palu@ut.ee või +372 737 5904.

Suuline osa ehk vestlus toimub 5.-7. juulil 2023 kas Zoomis või TÜ psühholoogia instituudis (Näituse 2, Tartu). Pärast kirjaliku osa sooritamist saate valida endale vestluse aja ja koha.


Erialakatseid saab sooritada kodus 4. ja 6. juulil algusega kl 11. 00 

Testide keskkonda saab logida ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga ja Smart-ID-ga. Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnusega testide keskkonda siseneda ei saa.

Kasutage enamlevinud veebilehtsejaid nagu Chrome, Mozilla Firefox või Safari.

Testide keskkonda on võimalik sisse logida päev enne eksami toimumist. Soovitame proovida testide keskkonda logida vähemalt tund aega enne eksami algust.  

Kui ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil sisenemine ei õnnestu, võtke ühendust tatjana.stepanishcheva@ut.ee


Eksam toimub 4. juulil või 6. juulil 2023 algusega kell 10.00. Sooritada saab oma koduarvutis. 

Testide keskkonda saab logida ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga ja Smart-ID-ga. Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnusega testide keskkonda siseneda ei saa.

Kasutage enamlevinud veebilehtsejaid nagu Chrome, Mozilla Firefox või Safari.

Testide keskkonda on võimalik sisse logida päev enne eksami toimumist. Soovitame proovida testide keskkonda logida vähemalt tund aega enne eksami algust.  

Kui ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil sisenemine ei õnnestu, võtke ühendust Age Allasega (age.allas@ut.ee, telefon 737 6255).


Eksam toimub 3. juulil või 5. juulil 2023 algusega kell 10.00. Sooritada saab oma koduarvutis. 

Testide keskkonda saab logida ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga ja Smart-ID-ga. Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnusega testide keskkonda siseneda ei saa.

Kasutage enamlevinud veebilehtsejaid nagu Chrome, Mozilla Firefox või Safari.

Testide keskkonda on võimalik sisse logida päev enne eksami toimumist. Soovitame proovida testide keskkonda logida vähemalt tund aega enne eksami algust.  

Kui ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil sisenemine ei õnnestu, võtke ühendust Marilii Adamsoniga (marilii.adamson@ut.ee, telefon 7375 218).