Testid

Testi sooritamine toimub 4. juulil algusega kell 12:00 või kl 14:15 Tartu Ülikooli valitud arvutiklassides Tartus ja Tallinnas. Testi toimumise kellaaeg ja aadress on näha avaldusel SAISis. Palume kohal olla 15 minutit enne testi algusaega. Hilinejaid testile ei lubata. 

Testi sooritajad saavad keskkonda sisse logida parooli abil, mis väljastatakse testi toimumise kohas ID-kaardi alusel

Testi sooritajad saavad keskkonda sisse logida alates 3. juulist. Sisse saab logida ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga ning Smart ID-ga. Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnusega testide keskkonda siseneda ei saa.

Testi saab sooritada ajal, millele ollakse eelnevalt registreerunud, st kas 4. juulil kell 10 või 5. juulil kell 10.

Kui ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil sisenemine ei õnnestu, võtke ühendust Indrek Soidlaga (indrek.soidla@ut.ee, telefon 555 44 030).

Экзамен на владение русским языком как иностранным в объеме уровня В2 

Начало экзамена: 19 июня, 9:00 (по эстонскому времени)

Инструкция: В 9:00 подключитесь к Zoom-конференции. Проверьте накануне экзамена, работает ли видеокамера и микрофон. Подготовьте паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

В Zoom вы получите устную инструкцию от экзаменатора. В течение экзамена просим вас не отключаться от Zoom-конференции, в случае возникновения технических или иных сложностей, экзаменатор окажет вам поддержку.

Экзамен проходит в Moodle-среде (https://testid.ut.ee/course/view.php?id=312).

Продолжительность экзамена: 2 часа 30 мин.

Содержание теста: Тест состоит из двух блоков заданий ("Лексика. Грамматика" и "Чтение") и включает вопросы закрытого типа (выбор одного правильного ответа из предложенных).

 

Адреса электронной почты экзаменационной комиссии:

Ольга Бурдакова (Olga.Burdakova@ut.ee)
Елена Нымм (Jelena.Nomm@ut.ee)
Людмила Николаева (Liudmila.Nikolaeva@ut.ee)

 

Ссылка для подключения к Zoom:

https://zoom.us/j/98106007839?pwd=ZnVpeEdZUitKRTg3dW5zNVY5VytFZz09

Идентификатор конференции: 981 0600 7839
Код доступа: 9ncNtF

 


Erialakatse toimub 7. juulil 2023 kell 10.00–12.00 Narva Kolledžis aadressil Raekoja plats 2, Narva, ruumis 321.

Sisseastumiseksam Eesti elanike jaoks toimub 3. ja 4. juulil 2023 kell 10.00 aadressilt Raekoja plats 2, kab. 321. Eksami kestus on 90 min.

Süsteemi sisenemiseks peate kasutama kasutajanime ja parooli, mille saate kohapeal.


The entrance examination for international applicants is administered on July 5 2023 at 10:00. The duration of the admission test is 90 minutes.

To enter the system, you have to use the login and password received from the Manager of the Study Programme. After passing the test, applicants will be interviewed. If there are any problems with the password, please contact Anzelika Pratkunas, anzelika.pratkunas@ut.ee, tel. +372 740 1913.

Erialakatse koosneb kirjalikust ja suulisest osas. 

Kirjaliku osa sooritamine toimub reedel, 30. juunil kell 10.00-11.30 (kui sooritasid akadeemilise testi kevadel) või teisipäeval, 4. juulil kell 10.00-11.30 (kui sooritasid akadeemilise testi suvel).

Soovitame proovida testide keskkonda sisse logida pool tundi enne testi algust. Sisse saab logida ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga ning Smart ID-ga. Kui ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil sisenemine ei õnnestu, võtke ühendust järgmistel kontaktidel: annegrete.palu@ut.ee või +372 737 5904.

Suuline osa ehk vestlus toimub 5.-7. juulil 2023 kas Zoomis või TÜ psühholoogia instituudis (Näituse 2, Tartu). Pärast kirjaliku osa sooritamist saate valida endale vestluse aja ja koha.


Erialakatseid saab sooritada kodus 4. ja 6. juulil algusega kl 11. 00 

Testide keskkonda saab logida ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga ja Smart-ID-ga. Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnusega testide keskkonda siseneda ei saa.

Kasutage enamlevinud veebilehtsejaid nagu Chrome, Mozilla Firefox või Safari.

Testide keskkonda on võimalik sisse logida päev enne eksami toimumist. Soovitame proovida testide keskkonda logida vähemalt tund aega enne eksami algust.  

Kui ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil sisenemine ei õnnestu, võtke ühendust tatjana.stepanishcheva@ut.ee


Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Kirjalik osa toimub 4. juulil või 6. juulil 2023 algusega kell 10.00. Sooritada saab oma koduarvutis. 

Testide keskkonda saab logida ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga ja Smart-ID-ga. Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnusega testide keskkonda siseneda ei saa.

Kasutage enamlevinud veebilehtsejaid nagu Chrome, Mozilla Firefox või Safari.

Testide keskkonda on võimalik sisse logida päev enne eksami toimumist. Soovitame proovida testide keskkonda logida vähemalt tund aega enne eksami algust.  

Kui ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil sisenemine ei õnnestu, võtke ühendust Age Allasega (age.allas@ut.ee, telefon 737 6255).

Suuline osa toimub samal päeval, kui sooritasite kirjaliku osa, algusega kell 14.00 Zoomis. Info suulise osa aja kohta saadetakse eposti teel.

Eksam toimub 3. juulil või 5. juulil 2023 algusega kell 10.00. Sooritada saab oma koduarvutis. 

Eksam koosneb kahest osast: sõnavara- ja grammatikatestist ning lugemis- ja kirjutamistestist. Sõnava- ja grammatikatesti jaoks on aega 30 minutit. Kui selle tulemus on vähemalt 51%, saate teha ka lugemis- ja kirjutamistesti, mille jaoks on aega 90 minutit.

Testide keskkonda saab logida ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga ja Smart-ID-ga. Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnusega testide keskkonda siseneda ei saa.

Kasutage enamlevinud veebilehtsejaid nagu Chrome, Mozilla Firefox või Safari.

Testide keskkonda on võimalik sisse logida päev enne eksami toimumist. Soovitame proovida testide keskkonda logida vähemalt tund aega enne eksami algust.  

Kui ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil sisenemine ei õnnestu, võtke ühendust Marilii Adamsoniga (marilii.adamson@ut.ee, telefon 7375 218).