Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Testide keskkonda saab logida ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga ja Smart-ID-ga. Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnusega testide keskkonda siseneda ei saa.

Kasutage enamlevinud veebilehtsejaid nagu Chrome, Mozilla Firefox või Safari.

Testide keskkonda on võimalik sisse logida päev enne eksami toimumist. Soovitame proovida testide keskkonda logida vähemalt tund aega enne eksami algust.  

Kui ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil sisenemine ei õnnestu, võtke ühendust Age Allasega (age.allas@ut.ee, telefon 737 6255).


Eksam toimub 1. juulil või 4. juulil 2024 algusega kell 10.00. Eksamit saab sooritada oma koduarvutis. 

Eksam koosneb kahest osast: sõnavara- ja grammatikatestist ning lugemis- ja kirjutamistestist. Kummagi osa eest on võimalik saada maksimaalselt 50 punktiSõnava- ja grammatikatesti jaoks on aega 30 minutit. Kui saate selle eest vähemalt 26 punkti, saate teha lugemis- ja kirjutamistesti, mille jaoks on aega 90 minutit.

Testide keskkonda saab logida ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga ja Smart-ID-ga. Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnusega testide keskkonda siseneda ei saa.

Kasutage enamlevinud veebilehtsejaid nagu Chrome, Mozilla Firefox või Safari.

Testide keskkonda on võimalik sisse logida päev enne eksami toimumist. Soovitame proovida testide keskkonda logida vähemalt tund aega enne eksami algust.  

Kui ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil sisenemine ei õnnestu, võtke ühendust Marilii Adamsoniga (marilii.adamson@ut.ee, telefon 7375 218).