Akadeemilise testi proovitest

Lugupeetud tudengikandidaat!

Teie ees on kogumik ülesandeid, millega toimetulek näitab Teie suutlikkust ja valmisolekut akadeemilisteks õpinguteks. Ülesandeid on kokku 78 ja nad jagunevad temaatiliselt kolmeks osaks.

1. OSA: SÕNAVARA. Ülesanded on seotud erinevate sõnade tähenduse mõistmisega.
2. OSA: MATEMAATIKA. Lahendamiseks on antud 24 ülesannet.
3. OSA: RUUMILINE MÕTLEMINE. Ülesanded on seotud erinevate kujundite mõistmise ning ruumilise ettekujutusoskusega.

Ülesanded võivad oma raskuselt erineda. Vaatamata ülesande raskusele ja pakutud vastuste sarnasusele, püüdke kindlasti otsustada, milline vastus on sobivaim. Kui valdkond või ülesanne tundub Teile liiga raske, ärge kulutage liigselt aega ja minge edasi järgmise juurde. Testikeskkonnas on võimalik ülesanne ka märgistada, kui soovite selle juurde hiljem tagasi pöörduda. Kõik küsimused on valikvastustega ja pakutud vastusvariantidest on ainult ÜKS õige. 

Soovitame testi täitmisel appi võtta paberilehe ja pliiatsi, mida saab kasutada näiteks erinevate arvutuste tegemiseks. Muude vahendite (nt kalkulaatori) kasutamine sisseastumiseksamil ei ole lubatud. 

KOGU TESTI TÄITMISE AEG ON 90 minutit.

NB! Tegemist on proovitestiga, kus on harjutamiseks rohkem küsimusi ja pikem ajalimiit kui sisseastumise lühitestil. Testi lõpus esitatakse teile standardiseeritud tulemus 100-palli skaalal. Standardiseerimise aluseks on võetud varasemad tulemused samast testist. Keskmine tulemus on 50 punkti.  

Testi avamise aeg: esmaspäev, 20. aprill 2020, 11.50

Aega on: 1 tund 30 min

Hindamisviis: Viimane soorituskatse

Ajapiiranguga test